Boek


'Hoe Liefde uitgangspunt van Wetenschap kan zijn'

Uitgeverij Barjesteh Van Waalwijk van Doorn & Co's.

Hoe is het toch mogelijk, dat wetenschap geen adequaat antwoord heeft op wezenlijke vragen?

In mijn boek wordt uitgelegd, dat het denken, basis van wetenschap, ons zicht op de realiteit zodanig beperkt, dat we de aard van bewustzijn en van het leven niet meer kunnen herkennen. Door te ervaren wat voorbij het gebruik van woorden ligt, wordt duidelijk: Bewustzijn en Liefde zijn er al, in een vormloze bestaanswijze.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, is het hard nodig om te komen tot wetenschap waarin zingeving een centrale plaats inneemt, en Bewustzijn en Liefde op een natuurlijke wijze begrepen kunnen worden.

Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via de uitgeverij door:
- het overmaken van €15,-- op rekening NL62INGB0004504651 tnv Uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co onder vermelding van ‘G.Remkes’ en
- het zenden van een e-mail met uw complete adresgegevens naar info@ursulinenconvent.com, ter bevestiging van de bestelling.Media

BRES besteedt in het november 2019 aandacht aan het boek.