L E Z I N G:      ‘ Liefde als basis van Al-Wat-Is ’      Een wetenschapper over liefde. Een bijzonder verhaal en beleving.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De lezing wordt uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum bekend.

VARIK

Het Veerhuis


Het Veerhuis, Waalbandijk 8, 4064 CB Varik

aanvang: 14:00 uur , eindtijd 16:30 uur

toegang: vrijwillige bijdrage. Aanmeldingen via  de website van het Veerhuis

Bij deze lezing is er een ondersteunende inbreng door Henry Mentink.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  

In  BRES #320 van maart/april 2020 vindt u het door mij geschreven artikel :
"De metamorfose van de wetenschap door de herontdekking van ons "Mens-Zijn".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zouden wij Liefde kunnen gaan erkennen als zijnde fundamenteel?

Fundamenteel voor alles. George Remkes kijkt vanuit die bril naar de Wetenschap.
Hij schrijft: “In de lezing wil ik u meenemen in een wellicht wat ongebruikelijke manier om naar de realiteit te kijken. Kan Liefde als fundamenteel worden gezien voor het ontstaan van de schepping? Kan Liefde daarmee ook uitgangspunt van wetenschap zijn?

Hoe kunnen wij ons zicht op de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te leven? Dit kan door te gaan inzien waar de huidige beperkingen vandaan komen. Schuiven wij ons intuïtieve weten over de essentiële aspecten van het leven bij voorbaat terzijde? Wat is er het gevolg van, dat dit weten wordt afgedaan als ‘subjectief’, vrijetijdsbesteding en daarmee als niet behorend tot het terrein van wetenschap of onderwijs?

Tijdens de lezing worden handvatten aangereikt om het natuurlijke weten op een gelijkwaardige manier tot zijn recht te laten komen; middelen om het niet langer te laten ondersneeuwen door vermeende kennis of ‘bewezen effecten’. Door de waarde van het denken zelf te relativeren, kan een heel nieuw wereldbeeld ontstaan. Er kan een wereld voor ons open gaan door het denken zelf, in het juiste perspectief te plaatsen. Zo hoeven we niet langer op te kijken tegen ‘vastgestelde waarheden’. Dit schept ruimte voor wat fundamenteler is: Liefde en Bewustzijn.

Tot nu toe is het de mens niet gelukt om een samenleving te creëren die gebaseerd is op Liefde. Dit ondanks de menselijke behoefte daaraan. Zouden wij Liefde kunnen gaan erkennen als zijnde fundamenteel? Dit niet alleen in relaties, maar juist ook in ons kennissysteem. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, is het hard nodig om te komen tot wetenschap waarin zingeving een centrale plaats inneemt, en Bewustzijn en Liefde op een natuurlijke wijze begrepen kunnen worden.”

Opzet

  • De lezing is te volgen voor iedereen met een open mind en nieuwsgierig naar dit onderwerp.
  • De lezing wordt afgewisseld met muziek die de snaren van het hart kunnen raken.
  • Er zijn korte momenten van stilte tijdens de lezing. Rust om te ervaren wat er achter de woorden ligt.
  • Er is ruimte voor dialoog. Een uitwisseling van mens tot mens.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Over George Remkes

Over het boek  Hoe liefde uitganspunt van wetenschap kan zijn